Таңдамалы шығармалар

Мұқанов С. Таңдамалы шығармалар. Он алты томдық. Жетінші том. Аққан жұлдыз.Роман. Бірінші кітап. – Алматы: Жазушы, 1975.- 427 бет.

Сәбит Мұқанов бұл берілген бірінші кітабында Шоқанның туған жері, балалық шағы, Омбы кадет корпусында оқу жылдары туралы жазған.